Videosarjat

Kulttuurin ja maailmankuvan merkitys -videosarja

Videoluentosarjassa Helsingin yliopiston kulttuuriantropologi ja uskontotieteilijä Maija Butters mm. kulttuurin määritelmistä, maahanmuuton ja maastamuuton taustoista ja tilastoista, maahanmuuton moninaisista syistä ja sopeutumisprosessista uuteen kulttuuriin, yksilöllisen ja yhteisöllisen kulttuurin eroista, maahanmuuttajataustaisten kohtaamista haasteista sekä onnistuneen kulttuurien välisen kohtaamisen elementeistä.

Katso aluksi video 1, jossa Butter johdattelee sinut monikulttuurisen asiakastyön ja kulttuurien välisen kohtaamisen pariin.

Videolla 2 avataan kulttuurin määritelmiä ja kuvataan monipuolisesti sitä, kuinka oikeastaan kaikki inhimillinen toiminta on kulttuurin taustoittamaa. Video herättelee havainnoimaan kulttuurivaikutteita ympärillämme ja haastamaan omia kulttuurin sävyttämiä ajattelutapojamme.

Videolla 3 Butters kertoo maahanmuuton ja maastamuuton historiasta, taustoista ja viimeaikaisista tilastoista mm. kieli- ja kulttuuritaustojen sekä lähtömaan mukaan.

Videolla 4 Butters kertoo moninaisesta maahanmuutosta, maahanmuuton syistä ja määritelmistä sekä maastamuutosta, joka on aina lähdön syistä riippumatta uusi, haastava ja sopeutumista vaativa prosessi. Sopeutumiseen liittyen Butters kertoo myös kulttuuriympäristöön liittyvän hiljaisen tiedon merkityksestä.

Videolla 5 käsitellään kulttuuria ja kommunikaatiota. Videolla Butters kertoo, kuinka erilaiset arvot ja toimintatavat palautuvat yksilökeskeisen ja yhteisökeskeisten kulttuurien eroihin, sekä kuvaa, kuinka nämä erot saattavat heijastua vuorovaikutukseen.

Videolla 6 kerrotaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisesti Suomessa kohtaamista haasteista, kuten kieliongelmista, erilaisista aikakäsityksistä ja hiljaisesta tiedosta. Lisäksi pohditaan esimerkiksi työkulttuurien piirteitä kommunikaatiotyyleihin ja työelämän hierarkioihin liittyen.

Videolla 7 Butters kokoaa yhteen onnistuneen kulttuurisensitiivisen asiakaskohtaamisen ja vuorovaikutuksen elementtejä.

Kokemuksia SIMHE-ohjauksesta

Polkuja ammatteihin videot