SIMHE-ohjaus

SIMHE-vastuukorkeakoulut

Suomessa toimii tällä hetkellä kuusi vastuukorkeakoulua, joiden tehtävänä “on varmistaa, että Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin kansallisten käytäntöjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jotta henkilöt löytävät oikeille koulutus- ja urapoluille.” (lähde: Opetushallitus ).

Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -palvelussa annetaan muun muassa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta Suomessa asuville korkeakoulukelpoisille tai korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. SIMHE-ohjaajien yhteystiedot ja palveluiden tarkemmat esittelyt löytyvä täältä: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/korkeakoulutus-maahanmuuttajille Sivun alalaidasta löytyy videoita, joissa SIMHE-palveluita käyttäneeet kertovat kokemuksistaan.

Keskeistä SIMHE-ohjauksessa

Videolla kokenut SIMHE-Metropolian uravalmentaja Marianne Autero kertoo uudelle SIMHE-ohjaajalle tai SIMHE-ohjauksesta kiinnostuneelle, mikä SIMHE-ohjauksessa on tärkeää sekä antaa vinkkejä ohjaajalle. Hän myös avaa, mitä osaamisen tunnistamisella esimerkiksi työnhaun ja opintojen kannalta tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää.

Videoilta löytyy myös kaksi konkreettista esimerkkiä toteutuneista SIMHE-ohjauksista: Sairaanhoitajan polkuja ja Insinöörin polkuja. Videoissa Marianne Autero kertoo myös aloja laajempia vinkkejä, joten uuden SIMHE-ohjaajan kannattaa kuunnella molemmat.

Esimerkkejä SIMHE-ohjauksesta

Esimerkki Jyväskylän yliopiston SIMHE-ohjauksesta.
Kuvion avulla voit hahmottaa SIMHE-ohjaustapaamisen kulkua orientoitumisesta kehittämisvaiheeseen.

SIMHE-ohjaaja Marita Häkkinen Jyväskylän yliopistosta on luonut kuvion.

Yhteydenotto ohjattavalta (sähköposti/puhelu/viesti/lyhyt tapaaminen)
Reunaehdot ja odotukset: ohjaukseen liittyvät koulutusjärjestelmät ja -tarjonnat, mahdolliset tunnustamispäätökset, korkeakouluhaun maakohtaiset kysymykset, ajankohtaiset koulutukset, ohjaajan omat kulttuuriset merkitykset, ennakkokäsitykset, ohjaustilanteen valta-asetelmat
tunnustamispäätökset
maakohtaiset kysymykset
ajankohtaiset koulutukset
Orientoituminen
Ystävällisyys, turvallisuus, kunnioitus, yhdenvertaisuus, keskustelun aiheisiin ja keskustelijoiden rooleihin liittyvät valta-asetelmat
Ohjaustapaamisen konteksti (esim. ohjaajan edustama yliopisto, jokin toinen korkeakoulu, kirjasto, te-palvelut, kotoutumispalvelut, kielikoulutusryhmä, videoneuvottelu, puhelu)
Osallistujat (vain ohjattava ja ohjaaja vai muitakin esim. tukihenkilö, puoliso, lapsia, tulkki, observoija)
Tilaan asettuminen
Ohjauskeskustelun kehystäminen: idea, tavoite, kesto ja ohjauksen jatkomahdollisuudesta kertominen
Kohtaaminen
Vuorovaikutus
Koulutusjärjestelmiä, tutkintoja, osaamista ja opiskelua koskevat tiedot ja ymmärrykset
Sisällöntuotanto (esitykset, raportit, julkaisut, korkeakoulujen verkkosivut, Opintopolku.fi / Studyinfo.fi )
Tilastot, palaute- ja vaikuttavuuskyselyt
Verkostot
Tiedotus

Kehittäminen
Ohjattavan tiedon ja tuen tarve
Ohjaajan tiedon ja tuen tarve (esim. kuvaukset ohjattavalta, todistukset ja päätökset, ideat jatkopoluiksi, verkkosivustot, toiset korkeakoulut ja oppilaitokset, työelämän organisaatiot, lähi- ja etäkollegat, jne.)
Toimintahorisontin hahmottaminen: reunaehdot (koulutukset, kielitaidot, kokemukset…), saatavilla oleva tieto, käsitykset
Ohjauskeskustelun ylläpitäminen: kysyminen, kuunteleminen, sanoittaminen, kertominen, kokemusten kuvaileminen, keskeyttäminen

Kysyminen

Kokemuksia SIMHE-ohjauksesta

Videoilla SIMHE-asiakkaat puhuvat suomea ja videot on tekstitetty suomeksi.

Kotimaastaan Ukrainasta merenkulkualan logistiikan maisteriksi valmistunut Viktoria kertoo suomeksi asuneensa Suomessa videon kuvaamisen aikaan vasta 1,5 vuotta. Hän kertoo kokemuksestaan Itä-Suomen alueella toimivasta SIMHE-Kareliasta ja miksi päätti opiskella Karelia-ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketaloutta.

Videon kuvaamisen aikaan Ukrainasta kotoisin oleva ultraäänitutkimukseen erikoistunut lääkäri Natalia on asunut Suomessa kaksi vuotta. Hän kertoo suomeksi opiskelevansa Oulun ammattikorkeakoulussa röntgenhoitajaksi. Hän kertoo kokemuksestaan Pohjois-Savon alueella toimivasta SIMHE-Oamkista.

Suomea puhuva Taheri kertoo nyt jatkavansa aikuislukiossa aiemmin Venäjällä aloittamiaan lukio-opintoja. Hän haaveilee sairaanhoitajan tai lentäjän opinnoista Suomessa. Hän kertoo kokemuksestaan Pohjois-Savon alueella toimivasta SIMHE-Oamkista.

Experiences from SIMHE-guidance

Videoilla SIMHE-asiakkaat puhuvat englantia ja videot on tekstitetty englanniksi.

Videolla Yusuf kertoo englanniksi saapuneensa perhesyistä Suomeen Keniasta kaksi vuotta sitten. Kotimaassaan hän opiskeli alemman korkeakoulututkinnon sosiaalialalta ja työskenteli sen jälkeen vuosia Keniassa ja Etiopiassa humanitäärisen avun tehtävissä. Hän kertoo, miksi hän päätti opiskella maisterin tutkintonsa taloustieteessä ja liiketoimintajohtamisessa Jyväskylässä. Hän sai tukea SIMHE-JYU:lta sekä INTERGRA-hankkeelta ja hän opiskeli myös UniPID:in verkkokursseja .

Zakaria kertoo englanniksi, kuinka hän opiskeli Marokossa korkeakouluissa englanninkielistä kirjallisuutta ja kansainvälistä liiketaloutta. Työskenneltyään Marokossa kolme vuotta kuljetus- ja logistiikka-alalla hän muutti Joensuuhun opiskelemaan Karelia-ammattikorkeakouluun kansainvälistä liiketoimintajohtamista. Videon lopussa hän kertoo kokemuksestaan Itä-Suomen alueella toimivasta SIMHE-Kareliasta.