Opiskelijavalinta

Alla olevien otsikoiden alta löydät keskeisintä tietoa korkeakoulujen opiskelijavalinnoista. Enemmän tietoa löydät Opintopolusta . Lisätietoja kannattaa kysyä suoraan korkeakouluista.

Ensikertalaiskiintiö korkeakouluihin

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Ensikertalaiskiintiö tarkoittaa, että korkeakoulut voivat varata osan aloituspaikoista niille hakijoille, joilla ei ole aikaisemmin ollut opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Hakija tulkitaan ensikertalaiseksi, kun hän ei ole suorittanut suomalaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa. Ensikertalaiseksi tulkitaan myös hakija, joka ei ole ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta suomalaisessa korkeakoulussa.

Korkeakoulun aloituspaikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta. Yleensä ensikertalaiset ja muut hakijat valitaan samojen valintakriteerien mukaan.

Erityisjärjestely valintakokeeseen

Korkeakoulujen valintakokeisiin on mahdollisuus hakea erityisjärjestelyjä, jos hakijalla on esimerkiksi fyysisiä rajoitteita ja/tai hakijalla on todettu jokin oppimisvaikeus, kuten esimerkiksi keskivaikea tai vaikea lukivaikeus.

Korkeakoulujen hakuohjeet erityisjärjestelyn hakemiseksi vaihtelevat, mutta kannattaa varautua siihen, että hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoaa erityisjärjestelyn saamiseksi. Hakemukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Oppilaitoskohtaisiin ohjeisiin ja aikatauluihin voi tutustua korkeakoulun omilta www-sivuilta. Lisätietoja valintakoejärjestelyistä löydät myös Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee kaikkia suomalaisten korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia. Yhden paikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Se tarkoittaa, että hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena, lue lisää: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yhden-paikan-saannos .

Opiskelijalla voi kuitenkin olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eri tutkintoon johtavissa koulutuksissa ja/tai eri korkeakouluissa, mutta opiskelupaikat on otettu vastaan eri lukukausina.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakija, joka saa opiskelupaikan, saa siitä tiedon henkilökohtaisesti sähköpostilla tai kirjeitse. Myönnetty opiskelupaikka pitää ottaa vastaan korkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään annettuun määräaikaan mennessä. Muuten hakija menettää myönnetyn opiskelupaikan.

Korkeakoulupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa tai muuttaa. Sitova opiskelupaikan vastaanottaminen peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Lisätietoja paikan vastaanottamiseen liittyen: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-otat-paikan-vastaan/paikan-vastaanotto-korkeakoulujen-yhteishausta/