Polkuja ammatteihin

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Ulkomailla valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava Valviralta (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen) oikeutta harjoittaa ammattia Suomessa tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Varsinaiset hakemusohjeet ovat erilaiset sen mukaan, onko hakija saanut koulutuksen Suomessa, Pohjoismaissa, EU/ETA-maassa vai EU/ETA-alueen ulkopuolella. Lue lisää Valviran sivuilta: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/ulkomailla-suoritetut-opinnot tai katso alta Sairaanhoitajan polut Suomessa -video.

Lääkärin polku

Valmis opas maahanmuuttajalääkärien työyhteisöille: https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/opas/

Oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajalääkärin polusta, mutta oppaan varsinaisena kohderyhmänä eivät ole maahanmuuttajalääkärit itse vaan heidän työnantajansa.

Maahanmuuttajalääkäreiden valtakunnallinen koulutusmalli: https://research.uta.fi/maahanmuuttajalaakarit/tausta-ja-tavoitteet/
Malliin pohjautuvia koulutuksia on parhaillaan käynnissä LÄÄKÄRIN SUOMI -nimellä sekä OKM:n että Uudenmaan Ely-keskuksen rahoittamana.

Koulutuksista tiedotetaan Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksen verkkosivuilla: http://taydennyskoulutus.uta.fi/category/laaketiede/

Taina Pitkänen
suomen kielen opettaja ja koulutussuunnittelija, Tampereen yliopisto

Sairaanhoitajan polkuja

Videolla SIMHE-Metropolian uravalmentaja Marianne Autero keskittyy erityisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella sairaanhoitajan pätevyyden suorittaneen mahdollisiin koulutuspolkuihin Suomessa. Esimerkkinä hän käyttää asiakastaan: nepalilaista Sajitaa, jonka kanssa he kävivät läpi erilaisia polkuja päästä sairaanhoitajan pätevyyteen Suomessa.

Insinöörin polkuja

Insinööriala ei ole Suomessa säädelty ala. Videolla SIMHE-Metropolian uravalmentaja Marianne Autero kertoo asiakkaansa, italialaisen tieto- ja viestintätekniikan alan insinöörin, kautta IT-alan osaamisvaatimuksista ja työllistymisestä Suomessa.

Opettajan polku

Opetushallitus on luonut oppaan ulkomailla suoritetun opettajankoulutuksen tunnustamisesta ensisijaisesti asiantuntijoille, jotka työskentelevät ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden parissa. “PDF – Opettajaksi Suomessa ulkomaisen koulutuksen perusteella ” -opas löytyy pdf-muodossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä: Opettajaksi Suomessa

Alla olevalla videolla Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistolehtori Kirsi Wallinheimo kertoo ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneen henkilön mahdollisista koulutuspoluista Suomessa.