Työllistyvyyden edistäminen

Työllistyvyyden edistäminen

Työllistyvyydellä viittaamme englanninkieliseen termiin employability. Työllistyvyydellä tarkoitamme tekoja, joilla ihminen proaktiivisesti kehittää mahdollisuuksiaan työllistyä haluamiinsa työtehtäviin tai alalle tulevaisuudessa. Tämä sivu on rakennettu niin, että ohjaaja voi halutessaan lähettää suoran linkin ohjattavalleen.

Helsingin yliopiston urapalveluiden urasuunnittelutaitojen pyramidimallin (ks. kuva alla) pohjalta löytyy itsensä ja vaihtoehtojen tuntemus. Oman osaamisen, arvojen, ammatti-identiteetin ja kiinnostusten tunteminen sekä tieto erilaisista koulutus- ja työllisyysvaihtoehdoista rakentaa perustan. Sen päälle voidaan rakentaa erilaisia suunnitelmia ja tehdä valintoja mihin tähdätään ja millaisilla välivaiheilla. Työnhaku on vasta pyramidin huippu eli oman työllistyvyyden ja urasuunnittelun rakentaminen tai perustan paikkaaminen kannattaa aloittaa heti.

Itsetuntemus

Jos et ole varma omista taidoistasi ja osaamisestasi, suosittelemme itsetuntemusta tukevan Palautetta osaamisestani -harjoituksen tekoa. Kannattaa myös luovasti listata tai rakentaa miellekartta, jossa kirjaat omia arvojasi ja kiinnostuksen kohteitasi. Muita itsetuntemuksen osa-alueita kannattaa pohtia itsenäisesti ja välillä ammattilaisten ja lähipiirin tuella. Omaan osaamiseen ja vahvuuksiin liittyviä harjoituksia löydät lisää OSATA-hankkeen sivulta . Löydät oman ammatillisen identiteetin pohdintaan materiaalia muun muassa näiltä sivustoilta:

Urapolulla-verkkopalvelussa pääset pohtimaan ja suunnittelemaan uraasi itsenäisesti tai ryhmässä.

Oma tie työhön-sivusto:

Maailmalle.net on tuottanut työkalupakkeja, joiden avulla voi tunnistaa ja kertoa osaamisestaan erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta.

SIMHEapp on digitaalinen palvelu maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja korkea-asteen koulutuspoluille löytämiseen.

Myös omien arvojen tunnistaminen on tärkeää, jotta osaa löytää työyhteisön, jossa ei koe arvoristiriitoja. Löydät Monster-työnhakupalvelun kirjoituksen arvoista Monsterin sivuilta .

Vaihtoehtojen tuntemus

Työelämätietoa löytyy monesta eri lähteestä, joten huomioi myös lähdekritiikki! Tässä muutamia hyviä lähteitä vaihtoehtojen etsintään:

Töissä.fi -sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät

Finnfacts on kerännyt Suomeen muuttaneiden uratarinoita englanniksi ja venäjäksi: My career: From start to Finnish

Waat pitää myös sisällään suomalaisten uratarinoita – englanniksi.

Ammattinetti on TE-palveluiden ylläpitämä verkkopalvelu, josta löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Noodi on Me-säätiön kokeellinen sivusto ja sovellus tulevaisuuden suunnitteluun. Lue lisää .

Oikotien palkkavertailusta löydät käyttäjien antamia tietoja palkoista heidän ammatissaan.

Samalla kun keräät tietoa työelämästä, on myös hyvä pohtia millainen voisi olla sinun unelmatyösi. Sitä varten voit halutessasi tehdä toiveideni työ -harjoituksen.

Valinnat ja päätöksenteko

Kun olet pohtinut mihin suuntaan lähdet, kannattaa aloittaa reaktiivinen työnhaku, jossa rakennat omaa ammatillista identiteettiäsi. Sen tueksi voit myös tarvittaessa tehdä kartta kohti tavoitteitani -harjoituksen. Tulevan työllistymisen kannalta on erittäin tärkeää luoda hyviä ja toimivia ammatillisia verkostoja.

Tämä ei aina ole Suomen ulkopuolelta tulevalle helppo eikä nopea tehtävä, mutta kannattaa pohtia, missä voisi olla sinua kiinnostava potentiaalinen työnantaja. Ole siellä missä tuleva työnantajasikin. Jotta olet valmistautunut kun pääset kontaktiin potentiaalisen työnantajan kanssa, kirjoita itsellesi toimiva hissipuhe. Vinkkejä hissipuheen kirjoittamiseen löydät työnhakusivusto Duunitorin artikkelista .

Sosiaalinen media

Kannattaa tasaisin väliajoin googlettaa itsensä eli katsoa millaisia hakutuloksia tulee, koska myös potentiaalinen työnantaja tai kollega voi katsoa mitä tietoa sinusta netistä ja sosiaalisesta mediasta löytyy. Suomessa työllistyvyyden edistämiseksi kannattaa miettiä ainakin näitä sosiaalisen median palveluita:

LinkedIn – tee osaamistasi kuvaava ja omannäköinen profiili, pyydä suosituksia, kirjoita kiinnostavia ammatillisia postauksia sekä seuraa ja kontaktoi kiinnostavia alan ihmisiä ja yrityksiä. Opastukseen esim. Tom Laineen LinkedIn Megaopas 2019 ladattavissa maksuttomasti: LinkedIn megaopas .

Facebook – monella alalla on omia ryhmiä, joissa myös jaetaan rekrytointi-ilmoituksia. Esimerkkinä pääkaupunkiseudulla englantia puhuville on laaja ryhmä: International Jobseekers in Helsinki , josta löytyy myös vuoden 2019 alussa päivitetty linkkilista työnhakusivustoihin, applikaatioihin, rekrytointifirmoihin sekä firmoihin, joihin on palkattu aiemminkin ei-suomenkielentaitoisia.

YouTube – voit luoda osaamis- tai työnhakuvideon joko julkiseksi ja jakaa sen muualla sosiaalisessa mediassa tai tehdä yksityisen videon, johon vain ne pääsevät, joille olet jakanut linkin.

Twitter – joillain aloilla käydään myös ammatillisia keskusteluita Twitterissä.

Instagram /Pinterest – jos toimit luovalla alalla, voit jakaa ammatillisen portfoliosi* näissä yhteisöpalveluissa.

*Portfolio on työnäyte, jonne olet kerännyt näytteitä osaamisestasi ja onnistumistasi. Jos toimit esimerkiksi koodarina tai taiteellisella alalla (malli, valokuvaaja, kampaaja, taiteilija jne.) on ammatillinen portfolio tärkeä. Lisävinkkejä markkinoivan verkkoportfolion tekoon löydät Duunitorin artikkelista . Jos haet korkeakouluihin tai tutkimuslaitoksiin töihin, voidaan sinulta pyytää akateeminen portfolio, jossa pääset kertomaan muun muassa tutkimus-, opetus- ja muusta toiminnastasi. Lisää voit tarvittaessa lukea esimerkiksi Turun yliopiston akateemisen portfolion ohjeesta .

Mentorointiohjelmat

Kuten kuntoutussäätiön tutkija Ramadan Farid kirjoitti (2017: blogissaan ) on mentorointitoiminnan tavoitteena tarjota kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan ja mukana olleet ovat kokeneet mentoroinnin hyödylliseksi. Kuntoutussäätiön lisäksi muita maahanmuuttajille suunnattuja mentorointiohjelmia Uudellamaalla on listattu Maahanmuuttajakoulutuksen tuki ry:n sivulle .

Alan messut, koulutukset, seminaarit ja muut tapahtumat

Monilla aloilla on omat tilaisuutensa, joissa ammattilaiset käyvät päivittämässä osaamisensa ja verkostonsa kuulumiset. Osaan näistä tilaisuudesta pääsevät opiskelijat maksutta. Myös vapaaehtoiseksi voi hakea tilaisuuksiin, kuten Nordic Business Forumiin, Slushiin, Educaan jne., jolloin saa kokemuksen lisäksi todistuksen osallistumisestaan.

Alasi ammattiliitto

Ammattiliitot järjestävät vaihtelevasti verkostoitumistilaisuuksia. Joissain ammattiliitoissa opiskelijajäsenyys ei maksa mitään. Lue lisää: https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet/ammattiliitot

Työnhaku

Edellisessä kohdassa avattiin proaktiivisen työnhaun ja oman ammatillisen minän rakentamisen tärkeyttä. Jos työnhaku on ajankohtaista, löydät InfoFinlandin n ja TE-palveluiden sivuilta vinkkejä työhakemuksen kirjoittamiseen ja ansioluettelon tekoon.

Huomaa kuitenkin, että Sitran (2015) kyselytutkimuksen perusteella noin 70 prosenttia suomalaisista on löytänyt “piilotyöpaikan” eli työnsä muualta kuin avointa työpaikkaa hakemalla. Maahanmuuttajan on oleellisen tärkeää tietää, että internetin avoimien työpaikkojen hakeminen on vain osa työnhakua Suomessa.

Rekrytointitilaisuudet

Monet eri tahot järjestävät rekrytointitilaisuuksia. Isot suorittavia työntekijöitä etsivät yritykset pitävät omia tilaisuuksiaan. Lisäksi esimerkiksi TE-toimistot (esim. Uusimaa ), Ohjaamot alle 30-vuotiaille (esim. pääkaupunkiseutu ) ja kauppakamarit (esim. Helsingin seudun kauppakamari suomeksi ja englanniksi ) järjestävät tilaisuuksia, jossa yritysten rekrytoijat ovat paikalla.

Lisää vinkkejä piilotyöpaikkojen etsintään löydät työnhakusivustojen, Rekrytointi.comin ja Duunitorin , kirjoituksista. Lisävinkkejä töiden löytämiseen löydät InfoFinlandin sivulta .