Hyvinvointi

HYVINVOINTI

Hyvinvointi on jokaiselle hyvin henkilökohtainen kokemus. Hyvinvoiva opiskelija on opiskelukykyinen ja opinnot etenevät. Hyvinvointi muodostuu lukuisista eri tekijöistä ja eri ihmisillä eri tavoin. Ihmiset ovat hyvin yksilöllisiä, ja se, mikä tuottaa toiselle iloa, ei välttämättä tuota sitä samaa kokemusta toiselle. Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee arkeensa mielekästä opiskelua, työtä tai muuta toimintaa, haasteita, onnistumisen kokemuksia, ihmissuhteita ja iloa. Hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeätä on myös, mitä syö, miten nukkuu, huolehtiiko fyysisestä kunnostaan, harrastaako jotakin ja kokeeko olevansa terve.

päivittäisiä asioita ja rytmiä kuvaava esite

Ajankäyttö

Opiskeluun liittyy keskeisesti opiskelijan oma ajankäyttö ja sen suunnittelu. Käytettävissä on joka vuorokausi 24 tuntia ja siihen pitäisi saada sisällytettyä opiskelua, muuta toimintaa, harrastukset, perhe ja ystävät sekä riittävä määrä lepoa ja unta. Myös jokapäiväisille kotitöille on varattava oma aikansa. Oman ajankäytön suunnitteluun liittyy läheisesti myös itsetuntemus ja omat arvot. Itsensä tunteva ihminen tekee harkittuja päätöksiä ja valintoja, ja hän myös selviytyy joustavammin erilaisista elämän haastavista tilanteista.

Lisätietoa itsetuntemukseen liittyen: https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/tutustu-itseesi

Vinkkejä oman ajankäytön suunnitteluun: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328011

Kiire ja stressi

Kiireen keskellä oman ajankäytön suunnittelu voi tuntua joskus haasteelliselta, kun tekee yhtä aikaa monia asioita. Se voi tuntua tehokkaalta toimintatavalta, mutta tosiasiassa tutkimusten mukaan se kuormittaa aivoja ja hidastaa tehtävien saamista valmiiksi. Jatkuva kiire aiheuttaa ihmiselle negatiivista stressiä. Se on tila, jossa ihmiseen ajankäyttöön kohdistuu paljon tarpeita, ja sen vuoksi toimintakyky alenee. Pitkään jatkuessa stressi on terveydelle haitallista.

Lisätietoa stressin hallinnasta: https://headsted.fi/ohjelmat/stressi/

Sosiaaliset suhteet

Toiset ihmiset, vaikuttavat meihin toiminnallaan ja meillä on vaikutusta muihin ihmisiin. Myös oppiminen on sosiaalinen prosessi, ja opinnoissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja.

Vinkkejä sosiaalisiin suhteisiin ja yksinäisyyteen liittyen: https://www.yths.fi/i_love_arki/viihdytko_seurassaa

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

Ihmiset ovat erilaisia. Toinen ihminen kaipaa ympärilleen ison joukon ihmisiä ja ystävystyy nopeasti uusiin ihmisiin, kun taas toinen viihtyy enemmän yksin. Myös eri kulttuureista tulevilla ihmisillä on erilaiset tavat toimia ja lähestyä toisia ihmisiä. Luontainen sosiaalisuus vaikuttaa myös opiskelu- ja uravalintoihin sekä siihen, minkälaisia tilanteita ihminen haluaa välttää. Vuorovaikutus ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät taidot karttuvat elämän ja kokemuksen myötä.

Lue lisää sosiaalisista taidoista: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/treenaa-sosiaalisia-taitoja .

Yksinäisyys

Yksin oleva ei ole välttämättä yksinäinen ja toisaalta ihminen voi kokea olonsa yksinäiseksi, vaikka olisi ihmisten keskellä. Helsinki Mission kirjoitus: https://www.helsinkimissio.fi/nakemys/yksinaisyys

Täältä Mielenterveyden keskusliiton sivuilta löydät muiden tarinoita sekä keinoja lievittää yksinäisyyttä: https://www.mtkl.fi/mika-askarruttaa .

Ravinto

Monipuolinen ja terveellinen ravinto sekä säännölliset ruoka-ajat auttavat jaksamaan paremmin ja edistymään opinnoissa. Suomessa valtio tukee korkeakouluopiskelijoille järjestettäviä ateriapalveluita ja siksi opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa edullisia ja monipuolisia aterioita opiskelijaruokaloissa. Säännöllinen päivärytmi pitää myös ateriarytmin säännöllisenä, mikä on eduksi elimistölle.

Lisää ravinnon merkityksestä omaan hyvinvointiin:
https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/rytmia-ruokailuun/

Fyysinen kunto

Suomessa arvostetaan hyvinvointia, ja yksi keino ylläpitää ja kehittää omaa työ- ja toimintakykyä on harrastaa liikuntaa. On paljon liikuntalajeja, joita voi harrastaa sekä ulkona että sisällä, ryhmässä tai yksin. Monet korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen edullisia liikuntapalveluita juuri siksi, että hyvinvoivan opiskelijan opinnot etenevät tavoitteellisesti. Liikuntaa harrastamalla oppii myös monenlaisia taitoja. Esimerkiksi joukkuepeleissä oppii vuorovaikutustaitoja, sääntöjen mukaan pelaamista ja yhdessä toimimista. Liikunnan parissa voi myös tutustua uusiin ihmisiin, ja liikunta tuo iloa arkeen.

Tietoa korkeakoulujen ja kaupunkien liikuntamahdollisuuksista löytyy niiden omilta www-sivuilta.

Tietoa liittyen liikunnan terveysvaikutuksiin: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan

Vinkkejä liikunnan harrastamiseen: https://www.yths.fi/i_love_arki/liikutko_riittavasti

Uni ja lepo

Riittävä määrä lepoa vuorokaudessa sekä laadukas yöuni tukevat oppimista ja muistia. Ne myös edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Unen laatuun vaikuttavat kaikki päiväaikainen tekeminen ja yleinen elämäntilanne. Kannattaakin pohtia, harrastaako tarpeeksi liikuntaa, syökö riittävästi ja oikein ja onko oma ajanhallinta tasapainossa, koska näillä kaikilla on positiivinen vaikutus unen laatuun. Myös päihteiden käyttöön kannattaa kiinnittää huomioida, koska päihteet vaikuttavat negatiivisesti unen laatuun ja häiritsevät hyvää yöunta.

Katso englanninkielinen video unen vaikutuksista oppimiseen: “The benefits of a good night’s sleep – Shai Marcu” .

Terveys

Liikunta, lepo ja monipuolinen ravinto muodostavat perustan ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Kuitenkin jokainen sairastuu joskus ja saattaa tarvita terveydenhuollon asiantuntijoiden apua. Opiskelijoille on tarjolla kattavat ja edulliset terveydenhuollon palvelut. Osa niistä on maksuttomia ja joistakin palveluista opiskelija maksaa omavastuuosuuden. Tietoa terveyspalveluista löytyy korkeakoulujen omilta www-sivuilta.

Lisätietoa terveyteen liittyen: https://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki ja https://www.terveyskyla.fi/

Terveydenhuollon palvelut ja vaitiolovelvollisuus

Korkeakoulut ostavat terveydenhuollon palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta, joilla on vaitiolovelvollisuus. Opiskelijoiden terveyteen liittyvät asiat eivät tule korkeakoulun henkilökunnan tietoon ilman, että opiskelija itse kertoo niistä. Yliopistojen perustutkinto-opiskelijoille terveydenhuollon palveluita järjestää YTHS . Ammattikorkeakoulujen opiskelijat käyttävät tällä hetkellä kunnallisia palveluita, mutta päässevät käyttämään YTHS:n palveluita vuoden 2021 alusta alkaen.

Opiskelijan sairausloma

Mikäli opiskelija sairastuu, hän voi tarvittaessa hakea sairauslomaa. Lyhyen sairausloman ajaksi opintotukea ei välttämättä kannata keskeyttää, mutta pidempiaikaisessa sairaudessa kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Silloin opintotukikuukausia ei kulu sairastamiseen. Lisätietoja Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut