Ohjausharjoituksia

Ohjausprosessi

1. ORIENTOITUMINEN

2. KOHTAAMINEN

3. OHJAUKSEN JÄLKEEN

1. ORIENTOITUMINEN

Ohjauskeskustelussa päästään yleensä tehokkaammin asiaan ja syvempään keskusteluun, jos olet tutustunut hieman asiakkaasi esitietoihin esimerkiksi opiskelijarekisterin, ajanvaraustietojen tai ansioluettelon avulla.

Hyödyllistä on tietää asiakkaastasi muun muassa:

 • mitä hän opiskelee tai on opiskellut
 • mikä on hänen kielitaidon tasonsa (Suomessa lähinnä suomi, ruotsi tai englanti)
 • millaisia suunnitelmia asiakkaalla on (opiskelemaan, suoraan työnhakuun tms.)?

SIMHE-Metropolia pyytää ajanvarauksen yhteydessä myös asiakasta orientoitumaan ohjauskeskusteluun:

Pohdi seuraavia asioita, ennen kuin tulet ohjauskeskusteluun:

 1. Mitä olen aiemmin opiskellut ja mitä osaamista minulla on?
 2. Olenko kiinnostunut täydentämään aiempia opintojani esimerkiksi tekemällä yksittäisiä kursseja?
 3. Olenko kiinnostunut opiskelemaan kokonaan uuden alan?
 4. Mitä haluan tehdä työkseni?
 5. Millainen elämäntilanne minulla on tällä hetkellä?

2. KOHTAAMINEN

Kohtaa asiakkaasi ystävällisesti ja kysele kuulumisia, jotta hän tuntee olonsa tervetulleeksi ja toivottavasti myös rentoutuu mahdollisesti uudessa tilanteessa. Tärkeintä ohjauskeskustelussa on kiireetön kohtaaminen, kuuntelu, arvostus ja luottamus.

Kun olette asettuneet ohjaustilanteeseen, kysy ohjattavaltasi mitä hän toivoo tämänpäiväiseltä ohjaukselta. Ohjauksen lähtökohtana on aina asiakas, hänen haaveensa ja tavoitteensa.

Sopikaa ohjattavan kanssa teettekö muistiinpanoja ja ohjausharjoituksia . Kannattaa myös kysyä voitko ohjauksen jälkeen lähettää asiakkaalle sähköpostissa tarvittavat linkit ja keskeiset asiat (esim. eri koulutusasteiden opintovaihtoehdot asiakasta kiinnostavalla alalla).

Keskeistä on, että ohjaaja tukee asiakkaan omaa toimijuutta. Siksi lopuksi voi vielä kysyä ohjattavalta ja tarvittaessa kerrata, mitä ovat ne asiat, joita hän ensimmäisenä ohjauksen jälkeen tekee. Kohtaamisen lopussa on hyvä varmistaa onko asiakkaalla kysymyksiä. Lopuksi kannattaa myös kertoa kenen puoleen voi kääntyä, jos jokin kysymys myöhemmin herää.

Vinkkinä eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien asiakkaiden kohtaamiseksi kannattaa katsoa kulttuuriantropologi Maija Buttersin video onnistuneesta kohtaamisesta.

3. OHJAUKSEN JÄLKEEN

Jos sait ohjattavalta luvan, lähetät ohjattavalle ohjauksen jälkeen sähköposti. Viestissä kiität kohtaamisestanne ja lyhyesti kirjoitat keskeiset asiat tai seuraavat askeleet, linkit ja yhteystiedot.

Jos organisaatiossasi on tapana, kirjaa ohjauskeskustelu prosessienne ja rekisteriselosteenne tai tietosuojailmoituksenne mukaisesti. Paperimuistiinpanot on syytä tuhota ja huolehtia, ettei asiakastietoja luovuteta muiden tahojen tietoon ilman erillistä suostumusta.

Toiveideni työ

Valmistelut: Tehtävän avaaminen tietokoneella tai sen tulostaminen
Välineet: Tietokone ja nettiyhteys tai paperi ja kynä
Harjoituksen tekijä: Asiakas osana ohjauskeskustelua tai ohjauskeskustelujen välissä itsenäisesti. Ohjaaja voi halutessaan ohjeistaa tehtävän vaiheittain tai kerralla kokonaan.
Kesto: Noin 15 minuuttia + purkaminen
Harjoituksen jälkeen: Puretaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harjoitus on mahdollista tulostaa paperille ja siihen voi tehdä lisää merkintöjä esimerkiksi vaihtoehtoisista työpaikoista ohjauksen edetessä.

Toiveideni työ -harjoituksessa pääset jäsentämään työn ominaisuuksia ja elementtejä, joita pidät tärkeänä työssäsi sekä pohtimaan ominaisuuksia, joita et halua osaksi toiveidesi työtä. Harjoituksen pohjalta sinun on helpompi lähteä pohtimaan, mikä ammatti ja työ voisi sopia juuri sinulle. Harjoitus on hyvä purkaa yhdessä ohjaajan kanssa.

Ohjeet:
• Tutustu työn ominaisuuksien listaan ja siirrä “Haluan” kenttään ympyrän alle sellaiset ominaisuudet, jotka haluaisit osaksi työtäsi ja jotka ovat sinulle tärkeitä elementtejä työssäsi.
• Keskity tämän jälkeen valitsemiisi työn ominaisuuksiin ja karsi ne vielä 10:een sinulle kaikkein tärkeimpään.
• Aseta nämä 10 valitsemaasi työn ominaisuutta ympyrään raahaamalla kukin ominaisuus yksi kerrallaan paikoilleen. Ympyrä on jaettu kolmeen osaan: vihreä osio kuvaa sinulle kaikkein tärkeimpiä työn ominaisuuksia, keltainen vähemmän tärkeitä ominaisuuksia ja punainen ominaisuuksia, joita et halua työhösi. Jaa tässä vaiheessa valitsemasi 10 ominaisuutta vihreälle ja keltaiselle alustalle sen mukaan, kuinka tärkeitä nämä ominaisuudet ovat sinulle työssäsi. Punainen osio jää vielä tyhjäksi.
• Keskitä sitten ajatuksesi jäljellä oleviin ominaisuuksiin, joita et aluksi valinnut. Mitkä 5 niistä ovat sellaisia, joita et haluaisi osaksi työtäsi? Raahaa nämä 5 ympyrän punaiselle alueelle.
• Kun olet tyytyväinen valintoihisi, klikkaa ”valmis”.

Hienoa, olet saanut jäsennettyä sinulle tärkeät ja vähiten tärkeät työn ominaisuudet! Pohtikaa yhdessä ohjaajan kanssa, mitä valitsemasi työn ominaisuudet kertovat toiveistasi työn suhteen esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
– Toteutuivatko valitsemasi ominaisuudet aiemmassa työssäsi?
– Mikä ominaisuuksista on sinulle kaikkein tärkein?
– Mitkä työt ja ammatit Suomessa voisivat sisältää toivomiasi työn elementtejä?
– Millaisessa työssä punaisen alueen ominaisuudet toteutuvat?

Toiveideni työ -harjoituksen jälkeen voitte jatkaa sopivan ammatin ja työn pohdintaa esimerkiksi
Peavyn Työhön liittyviä kysymyksiä pohdittavaksi -harjoituksen tai
TE-palveluiden AVO ammatinvalintaohjelman avulla

Mikäli toiveiden työ on tässä vaiheessa jo selville, voitte myös ryhtyä jäsentämään askeleita kohti toiveiden työtä Kartta kohti tavoitteitani -harjoituksen avulla. Mikäli tulostat kuvion, voit kirjoittaa vaihtoehtoisia ammatteja ja työpaikkoja sekä muita muistiinpanojasi kuvion ympärille.

Lisää vastaavanlaisia harjoituksia:

Palautetta osaamisestani

Valmistelut: Tehtävän avaaminen tietokoneella tai sen tulostaminen luonnokseksi
Välineet: Tietokone ja nettiyhteys tai paperi ja kynä
Harjoituksen tekijä: Ohjaaja ohjeistaa tehtävän, jotta asiakas osaa sen lähipiirinsä tuella tehdä.
Kesto: Ohjeistukseen menee noin 10 minuuttia ja sen jälkeen asiakkaalla aikaa miettiessään ja etsiessään jo saamaansa palautetta ja pyytäen ja saaden sitä lisää tulevina viikkoina sekä kirjoittaen puhtaaksi palautteet.
Harjoituksen jälkeen: Ohjaaja voi halutessaan pyytää asiakasta lähettämään/näyttämään valmiin tehtävän ja ohjaaja voi myös käydä yhdessä asiakkaan kanssa sen läpi.

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat keskeisiä taitoja urapolulla. Usein ihmiset ympärillämme näkevät jotain, mitä emme itse näe, muista tai osaa arvostaa. Siksi kannattaa välillä tukeutua läheisiin ihmisiin ja kirjata mitä he meissä näkevät. Tämän Palautetta osaamisestani -harjoituksen avulla saat tukea sinut tuntevilta ihmisiltä löytämään taitojasi ja vahvuuksiasi.

Ohjeet:

LinkedInistä löytyy osioita, joilla saat saamasi palautteen julkiseksi:
● Taidot (engl. Features Skills & Endorsements), johon voit listata harjoituksen jälkeen vahvuuksiasi. Näitä kontaktisi pääsevät halutessaan tukemaan.
● Suosittelut (engl. Recommendations) jonka kautta voit pyytää suosituksia. Voit listata niitä myös tähän harjoitukseen.

1) Kannattaa tallentaa alla oleva lomake pohjaksi pilvipalveluun (esim. Google Docs -tiedostoksi). Aloita kirjoittamalla tiedostoon millaisia taitoja ja vahvuuksia koet itselläsi olevan. Jos sinun on vaikea löytää itseäsi kuvaavia ominaisuuksia, voit katsoa vinkkejä esimerkiksi täältä: PDF – http://www.oikeitatoita.fi/sites/default/files/Liite%204_Omat%20vahvuudet%20ja%20taidot%20lista.pdf

2) Lähesty läheisiä ihmisiäsi (esim. perheenjäsen, sukulainen, kaveri, opiskelukaveri, kollega, pomo, asiakas, mentori, opettaja, tuttu luottamustoimesta tai muusta harrastuksesta) joko suullisesti tai viestillä (esimerkkiviesti: Moikka! Olen hakemassa töitä ja kerään palautetta minut tuntevilta henkilöiltä…). Kysy heiltä millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla heidän mielestään on. Voit pyytää palautteen joko suoraan paperille tai kerätä itse saamasi palautteet yhteen.

3) Lisää saamasi palautteet luomaasi tiedostoon. Kirjaa saamasi palautteet sellaisenaan tai niiden keskeiset asiat. Jos et halua palautetta joiltain (esim. sukulaiselta ja asiakkaalta), poista ne. Voit myös muistella jotain aiemmin kuulemaasi palautetta.

Voit käyttää värejä tai muokata muuten dokumenttia kauniimmaksi. Halutessasi voit myös luoda palautteista sanapilven (esim. https://answergarden.ch , johon ohje ). Voit halutessasi tulostaa luomasi dokumentin ja säilyttää sitä työtodistuskansiossasi työhaastatteluja ajatellen.

Tämä tehtävä on Positiivinen CV:n inspiroima.

(PDF-versio alla olevasta lomakkeesta)

NIMI:
KUUKAUSI/VUOSI:

TAITOJANI JA VAHVUUKSIANI
MITÄ OSAAN? / MISSÄ OLEN HYVÄ?

minä itse:

perheenjäsen:

sukulainen:

kaveri:

opiskelukaveri:

kollega (palkallinen työ tai vapaaehtoistyö):

pomo:

asiakas:

mentori tai opettaja:

tuttu luottamustoimesta tai muusta harrastuksesta:

muu, kuka:

Kartta kohti tavoitteitani

Valmistelut: Tehtävän avaaminen tietokoneella tai sen tulostaminen
Välineet: Tulostettu harjoitus tai puhdasta paperia ja kyniä (tietokone ja nettiyhteys)
Harjoituksen tekijä: Asiakas osana ohjauskeskustelua tai ohjauskeskustelujen välissä itsenäisesti.
Kesto: Noin 15 minuuttia + purkaminen
Harjoituksen jälkeen: Puretaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harjoitus on mahdollista tulostaa paperille ja siihen voi koota lisää muistiinpanoja ohjauksen edetessä.

TAVOITE:

Kartta kohti tavoitteitani -harjoituksen tarkoituksena on auttaa asiakasta konkreettisen toimintasuunnitelman teossa. Tavoitteen pilkkominen pieniin osiin, käytännön aikataulun tekeminen ja mahdollisten haasteiden ennakointi tukevat asiakkaan hallinnan tunnetta ja selkeyttävät käytännössä tulevaisuuden suunnittelua. Haasteiden pohtiminen avaa keskustelun tavoitteiden realistisuudesta.

Ohjeet ohjaajalle (ladattava PDF-versio):

Harjoitus sopii hyvin ohjauskeskusteluiden loppupuolelle koottaessa toimintasuunnitelmaa jatkoa varten. Kartan voi toteuttaa luovasti omalla tyylillä esimerkiksi piirtäen, kirjoittaen ja havainnollistaen kuvien avulla paperille. Harjoituksen tekoon ja purkamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, esimerkiksi yksi kokonainen ohjaustapaaminen. Samanlaista tehtäväideaa voi soveltaa myös asiakkaan aikaisemman koulutus- ja työuran kartoittamisessa.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää asiakastasi tekemään luonnoksen Kartta kohti tavoitteitani -harjoituksesta kotona, jotta voitte käydä harjoituksen viimeisellä tapaamisellanne keskustellen läpi. Tällöin kannattaa kuitenkin tehtävää ohjeistettaessa nimetä tavoite yhdessä ja kirjoittaa se valmiiksi monisteelle. Harjoituksesta jää asiakkaalle lopuksi konkreettinen “muistilappu”, jos se toteutetaan perinteisesti paperille. Tällöin karttaan voidaan myös kirjoittaa esimerkiksi tärkeitä yhteystietoja ja päivämääriä ylös.

 1. Asiakas nimeää opinto- ja urapolkuaan koskevan tavoitteen, jota kohti haluaa ohjauksen aikana ja sen jälkeen edetä (esim. tietty ammatti tai koulutusala, uuden työpaikan saaminen, opintosuunnitelmien selkeytyminen).
 2. Pohditaan yhdessä tavoitteen saavuttamiseen liittyviä välivaiheita ja asiakas kirjoittaa nämä karttaan “reitin” varrelle. Ohjaaja voi auttaa tavoitteen pilkkomisessa pieniin osiin. Tässä kohtaa kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen ja pohtia yhdessä esimerkiksi käytännön aikataulua eri välivaiheille.
 3. Ennakoidaan tavoitteen saavuttamiseen liittyviä haasteita tai hidastavia tekijöitä (esim. taloudelliset resurssit, aikataulu, työtilanne halutulla alalla, opintojen ja perheen yhteen sovittaminen). Asiakas kirjoittaa tai piirtää haastavat kohdat karttaan. Niiden yhteyteen voi keksiä ja piirtää myös “kiertotien” esteistä selviämiseksi. Samalla voidaan keskustella varasuunnitelmista.
 4. Lopuksi pohditaan, millaiset vahvuudet auttavat asiakasta eteenpäin haasteiden kohdalla ja keneltä voi saada apua ja kannustusta matkan varrella. Nämä voimavarat kirjataan niin ikään karttaan reitin varrelle.

Lisäkysymyksiä ohjaajalle harjoituksen purkamiseen:

 1. Mistä sinä haaveilet? Millaisia muita asioita näet tulevaisuudessasi? Miten nämä asiat sopivat yhteen tavoitteesi kanssa (esimerkiksi 1, 3 tai 5 vuoden päästä)?
 2. Jos mielessäsi on useita koulutus- tai uravaihtoehtoja, mikä tuntuisi sinusta tällä hetkellä mielenkiintoisimmalta? Entä mitkä olisivat mielestäsi toimivia varasuunnitelmia?
 3. Kuka tai ketkä auttavat sinua tavoitteesi saavuttamisessa? Keneltä saat tukea ja apua?
 4. Mikä saattaisi haitata tai hidastaa tavoitteesi saavuttamista? Mikä saattaisi estää sinua liikkumasta eteenpäin kohti tavoitteittasi? Esimerkkeinä:
  taloudelliset esteet, asuminen, perheasiat, omat ajatukset, omat tunteet, vitkuttelu, taitojen puute, mitä taitoja tarvitsisit, pääsykokeet, koulumenestys, työkokemus, työmarkkinatilanne, käytännön syyt, lainsäädäntö, jne.
  →Keskustelkaa tavoista selvitä asiakkaan kuvaamista haasteista.
 5. Mitkä vahvuutesi auttavat sinua tavoitteen saavuttamisessa ja haasteiden kohtaamisessa? (Jos tähän vastaaminen on hankalaa, suosittelemme asiakkaalle Palautetta osaamisestani -harjoitusta)
 6. Millaisista ajatuksista saat voimaa? Millaiset ajatukset auttavat sinua työskentelemään kohti tavoitettasi?
 7. Miltä sinusta tuntuu, kun saavutat tavoitteesi? Kenelle kertoisit ensimmäisenä onnistumisistasi? Miten hän reagoisi? Miten haluaisit juhlistaa onnistumistasi?

Ohjeet asiakkaalle (ladattava PDF-versio):

Kartta kohti tavoitteitani -harjoituksessa pääset suunnittelemaan konkreettisesti tulevaisuutesi koulutus- ja urapolkua. Harjoituksessa pohdit tavoitettasi, sen saavuttamista edistäviä askeleita sekä mahdollisia haasteita tai hidasteita matkan varrella. Voit lisäksi pohtia, millaiset vahvuudet auttavat sinua eteenpäin esteiden kohdalla ja keneltä voisit saada apua ja kannustusta matkan varrella. (Jos tähän vastaaminen on hankalaa, suosittelemme Palautetta osaamisestani -harjoitusta)

Pohdi, millaisia käytännön välivaiheita tavoitteesi saavuttaminen edellyttää. Nyt on lupa olla luova: kirjoita tai piirrä kartasta oman näköisesi. Voit pohtia tavoitteen saavuttamisen välivaiheita esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Mistä asioista sinun tulee hankkia lisätietoa?
 • Millaisia asioita sinun täytyy tehdä, millä aikataululla ja missä järjestyksessä, jotta saavutat tavoitteesi?
 • Millaisia haasteita saatat kohdata työskennellessäsi tavoitteesi saavuttamiseksi? Miten ratkaiset haasteet?
 • Millaiset ajatukset auttavat sinua matkallasi kohti tavoitetta? Millaiset ajatukset haittaavat työskentelyäsi?
 • Millaisia taitoja sinun tulee harjoitella? Keneltä saat apua? Mistä vahvuuksistasi hyötyisit kussakin välivaiheessa?

TAUSTAA:

Harjoitus perustuu Vance R. Peavyn sosiodynaamisen ja konstruktivistisen ohjausteorian mapping-menetelmään sekä Borgenin ja Amundsonin (1996) tiekartta -harjoitteeseen, joka on esitelty Norman E. Amundsonin teoksessa Aktiivinen ohjaus – Opas uraohjauksen ammattilaisille (2005, 39).

Muita samantyyppisiä ohjausharjoituksia löytyy englanniksi esimerkiksi täältä: http://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-qqijl

Elämän neliapila

Ohjaaja

Elämän neliapila -harjoituksen avulla ohjattava saa kertoa kokonaisvaltaisesti elämäntilanteestaan ja taustoistaan. Harjoitus mahdollistaa pysähtymisen ohjattavalle tärkeiden asioiden äärelle, luottamuksen rakentamisen ohjattavan kanssa sekä merkityksellisten asioiden ja arvojen esiin nostamisen ohjattavan elämäntilanteessa. Nämä saattavat vaikuttaa ohjattavan kiinnostuksiin, suunnitelmiin ja valinnan mahdollisuuksiin ja ovat siksi tärkeä osa ohjausta. Harjoitusta on mahdollista hyödyntää useissa ohjauskeskusteluissa sekä prosessin lopussa yhteenvedon tukena.

Valmistelut: Tehtävän tulostaminen
Välineet: Tulostettu harjoitus tai puhdasta paperia ja kyniä
Harjoituksen ajankohta: Ohjauskeskustelun aikana
Kesto: Noin 15 minuuttia + purkaminen
Harjoituksen jälkeen: Puretaan yhdessä ohjaajan kanssa

Aloitus:

Harjoitus on suunniteltu toteutettavaksi ohjauksen ensimmäisillä kerroilla. Ohjaaja ohjeistaa tehtävän ja se tehdään yhdessä keskustellen.

Herätteleviä kysymyksiä tehtävän tekemisen aikana:
Elämäntilanne ja hyvinvointi…
– miten kuvailisit elämäntilannettasi tällä hetkellä?
– miten huolehdit hyvinvoinnistasi?
– miten asut? mitä pidät asuinalueestasi?
– millainen sosiaalinen tukiverkostosi on? (esim. ystävät, perheenjäsenet, harrastukset, vertaistuki, verkostot)
– miten taloudellinen tilanteesi vaikuttaa koulutus- ja urasuunnitelmiisi?
– onko elämäntilanteessasi työntekoa tai opiskelua haittaavia haasteita tai esteitä?
– kuormittaako jokin asia jaksamistasi tällä hetkellä?
– huolestuttaako jokin asia sinua?
– mistä tai keneltä voit saada tukea, jos joutuisit kohtaamaan syrjintää?

Osaaminen, koulutus ja aiemmat työkokemukset…
– millainen koulutustausta sinulla on?
– millaisissa työtehtävissä olet toiminut?
– millaisia taitoja ja osaamista sinulla on?
– millaisia hyviä ominaisuuksia sinussa on?
– ovatko jotkin roolit tai elämänmuutokset vaikuttaneet taitojesi kehittymiseen? miten? (esim. sisarus- ja ystävyyssuhteet, perheroolit, muutot, uuteen kulttuuriin sopeutuminen)
– mistä olet saanut kiitosta tai kehuja muilta? (jos et vielä ole saanut kiitosta tai kehuja muilta, voit tehdä harjoitteen: Palautetta osaamisestani)

Tärkeät asiat…
– millaisia asioita pidät tärkeinä elämässä, ihmissuhteissasi tai työssäsi?
– mitä koet tärkeänä maailmankatsomuksessasi tai elämäntyylissäsi?
– miten haluaisit huomioida arvosi koulutus- ja uravalinnoissasi?
– kuka tai ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä? miten he ovat läsnä elämässäsi?
– keneltä saat apua ja ketä haluaisit itse auttaa?
– millaiset paikat ovat sinulle tärkeitä?
– mitä harrastat?
– millaisista asioista olet kiinnostunut?

Tulevaisuus…
– millaista työtä voisit kuvitella tekeväsi ja missä?
– mitä toivot seuraavaksi koulutuksen tai työnteon suhteen? (esim. oman ammatin jatkaminen, palkka, kielitaito, yrittäjyys, alanvaihto, työskentely kotipaikkakunnalla/ulkomailla/ virtuaalisesti)
– mitä haluaisit oppia tai tehdä seuraavaksi?
– mistä haaveilet?
– millaisia asioita toivoisit elämääsi yleisesti lisää, entä mitä vähemmän?
– millaisia haasteita saattaisit kohdata? huolestuttaako jokin asia sinua työelämään tai koulutukseen liittyen?

Juuret ja taustat
– millaisia asioita yhteisössäsi tai suvussasi on pidetty tärkeinä?
– millaisia ammatteja lähipiirissäsi, perheessäsi tai suvussasi on harjoitettu?
– ketä ihailet tai kunnioitat? miksi?
– miten ympäristön, suvun tai läheistesi odotukset saattaisivat vaikuttaa valintoihisi?
– haluatko kertoa muita sinulle tärkeitä asioita esimerkiksi kulttuurisista taustoistasi tai kaupungeista ja maista, joissa olet asunut?

Tehtävän purkaminen:
Elämän neliapila -harjoituksen purkaminen vaatii ohjaajalta sensitiivisyyttä, kunnioituksen osoittamista ohjattavan arvoja ja hänen tarinaansa kohtaan sekä ohjauskeskustelun luottamuksellisuuden korostamista.

– Mikä osa harjoituksessa tuntui helpoimmalta, entä vaikeimmalta?
– Millaisia ajatuksia ja tunteita harjoituksen eri osa-alueet herättävät sinussa?
– Millaisia asioita haluaisit elämääsi lisää? Entä mitä vähemmän?
– Mitä osa-aluetta haluaisit kehittää ja miten?
– Oletko joutunut luopumaan jostakin sinulle aiemmin tärkeästä asiasta? Miten olet kokenut tämän elämänmuutoksen?

Vinkkejä jatkoharjoituksista:
Lisää sosiodynaamiseen ohjaukseen pohjaavia harjoituksia löytyy esimerkiksi täältä: http://www.avosto.net/kori/ tai teoksesta Vance R. Peavy: Elämäni työkirja. Julkaisija Psykologien Kustannus Oy. Helsinki: 2001.

Ohjattava

Opinto- ja työurasuunnitelmiimme vaikuttavat monet asiat, kuten aiempi osaaminen ja kiinnostukset, ihmissuhteet, arvot ja ympäristötekijät. Tämä harjoitus auttaa sinua hahmottamaan elämäntilannettasi kokonaisuutena.

Ohjeet:

 1. Lähde täyttämään yhdessä ohjaajasi kanssa Elämän neliapila -harjoitusta. Käykää rauhassa läpi jokainen kohta ja pohtikaa yhdessä, mitä asioita siihen liittyy. Kirjoita nämä pohdinnat ylös tehtävään. Voitte lähteä liikkeelle mistä kohdasta tahansa ja kaikkiin kohtiin ei tarvitse vastata.
 2. Kun Elämän neliapila on valmis, voitte pohtia ohjaajan kanssa tehtävää kokonaisuutena. Harjoitusta on mahdollista täydentää myöhemmillä ohjaustapaamisilla.